FORENINGSPORTAL Kva skjer på Osterøy?

TV-aksjonen søndag 20.oktober 2024!

Årets tv-aksjon samler inn penger til Barnekreftforeninga sitt arbeid med å etablere familiehus knytt til universitetssjukehusa i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo

Ved å etablere familiehus kan familiar bu i lag når borna deira er under kreftbehandling.

På Osterøy er det ulike roller du kan ha som frivillig i årets tv-aksjon. Vi treng områdeleiarar som deler ut bøsser og bøssebærarar. Vi treng representantar frå lokalt næringsliv og skulane som kan delta i den kommunale komiteen.

Ta kontakt med frivilligsentralen om du lurer på noko!

Sentralen kjem og i tida fremover å ta kontakt med dei lokale initiativa vi kjenner til som er engasjert for desse borna og har vore det i mange år. Vi kan hjelpe kvarandre til at årets tv-aksjon vert synleg på Osterøy! Vi veit at denne saka har stor betydning for mange på Osterøy, og oppmodar alle til å delta under årets aksjon!

Annen informasjon

Kontakt

Lonevågen 1
5282 Lonevåg

Sosiale media

2024 © Osterøy frivilligsentral