FORENINGSPORTAL Kva skjer på Osterøy?

Informasjon om kalenderoppføringar

Dette ynskjer vi at de legg inn i kalenderoppføringar!

Når de oppretter hendingar i kalenderen ynskjer vi spesielt at de legg inn desse punkta:

Fyll ut så mange av dei punkta som er faste som mogleg, desse er:

- Tittel

- Dato med klokkeslett

- Om aktiviteten eller arrangementet skal gjentakast eller ikkje

- Fritidsaktivitet, sjå i nedtrekksmenyen om noko passer deg, om ikkje ta kontakt

- Målgruppe, her kan du hake av for fleire. Er det ei målgruppe du sakner som du ikkje finn i nedtrekksmenyen, ta kontakt

- Stad, fyll inn adresse og gjerne namn på staden

- Kort beskriving av aktiviteten eller arrangementet ditt, dette legg seg som ingressen i oppføringa di

- Legg inn eit bilete du tenkjer beskriv aktiviteten eller arrangementet godt


Momenter i fritekst som er viktige å ha fokus på:

- kostnad, er det kostnad knytt til aktiviteten må dette med

har du utfyllende informasjon om målgruppe så skriv dette inn i fritekstboksen

- er det noko utstyr deltakarane må ha med eller tenkje på så må dette førast på.


Kontakt

Lonevågen 1
5282 Lonevåg

Sosiale media

2024 © Osterøy frivilligsentral