FORENINGSPORTAL Kva skjer på Osterøy?

Riksantikvarens strategi for samarbeid med frivillig sektor

"Det frivillige kulturlivet tek vare på kulturmiljø både nasjonalt og lokalt, og spenner frå organisasjonar som tek vare på verneverdige fartøy, bygg, samferdsleanlegg, veterantog, veteranbilar og kulturlandskap, m.m."

Her kan du lese riksantikvaren sin strategi for samarbeid med frivilligheita. Frivilligheit er særs mangfaldig. Mykje av innsatsen er knytt opp til kulturmiljø, bygg, transport og anna. 

Går du inn og les denne pressemeldinga kan du finne strategien i menyfeltet til høgre på sida. Lenkje til pressemelding frå september 2022:

- Frivilligheit er ein berebjelke for kulturarven - Riksantikvaren 

Annen informasjon

Kontakt

Lonevågen 1
5282 Lonevåg

Sosiale media

2024 © Osterøy frivilligsentral